X
تبلیغات
رایتل

یاری فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

فایل شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس

اختصاصی از یاری فایل فایل شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس


فایل شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس

شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 3

 

 

 

قسمتی ازمتن

)  بررسی چگونگی  مشارکت دانش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی و ارائه پیشنهاد به شورای مدرسه

2)  همکاری با مسئولین مدرسه در فعال سازی تشکل های دانش آموزی از قبیل بسیج دانش آموزی انجمن اسلامی و تشکل های دانش آموزی

3)      همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبتهای گوناگون

4)     همکاری در برنامه ریزی و اداره نشریه مدرسه


دانلود با لینک مستقیم


فایل شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس

اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی

اختصاصی از یاری فایل اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی


اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی

 اقدام پژوهی بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طریق شورای دانش آموزی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 34

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

کلیدواژه ها:

مقدمه 

بیوگرافی  

اهداف پژوهش   

متدولوژی تحقیق  

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری  

روش تجزیه وتحلیل داده ها

ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی  

بررسی پیشینه 

اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی  

رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 

هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 

ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 

کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 

بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس   

الف)مصاحبه بامنتخبین شورا

2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان  

3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی  

4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی  

5-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی  

2- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه 

ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران  

پیشنهادها

منابع:

 

چکیده

یکی از مهمترین اهداف تعلیم وتربیت، اجتماعی ساختن دانش آموزان یعنی آماده کردن آنان برای شرکت فعال وسازنده در زندگی اجتماعی، کسب آگاهی نسبت به حقوق اجتماعی خود وبهره برداری صحیح از آن واحترام به حقوق دیگران وهمکاری با سایر افراد جامعه است، یکی از شیوه های گرایش دانش آموزان به فعالیت ها و تصمیم گیری های اجتماعی، مشارکت آنان در گروه ها وشوراهای متشکل از همسالان در مدارس است.

در این راستا، مقاله ی حاضربا بهره گیری از رویکرد کیفی(مصاحبه)، به بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی باتاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه است.

نمونه ی معرف، مدارس مقطع راهنمایی واقع در شهرستان ………  از جمله مدرسه تحت مدیریتم می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا پاسخ های داده شده به هر سوال جداگانه نوشته شدند. سپس، در زمینه های ظاهرشده، هردسته از پاسخ ها شناسایی گشتند و پس از جمع بندی، نتایج نشان داد که اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی مدارس مقطع راهنمایی نیازمند توجه به نکاتی است که در نتایج تحقیق عنوان گردیده است.

کلیدواژه ها:

شورای دانش آموزی[1][4]، مشارکت[2][5]، مدیریت مبتنی بر مدرسه[3][6]، مسئولیت پذیری اجتماعی[4][7]

 

[1][4] - Counsil of students

[2][5] - Participation

6 - School based management approach

[4][7] - Social Responsibility


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی