X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

یاری فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره فرسایش و راههای مقابله با آن

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره فرسایش و راههای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

به نام خدا

دانشکده دارالفنون بجنورد

پروژه درس خاکشناسی

فرسایش و راههای مقابله با آن

توسط:

محمد روئین تن – عباسی – اکبری

استاد:

آل طه

تابستان 1388

فهرست

1- مقدمه 3

2- اهمیت فرسایش 4

3- انواع فرسایش 5

4- مراحل مختلف فرسایش 7

5- اشکال مختلف فرسایش 8

6- اثر و نتیجه فرسایش 14

7- مبارزه با فرسایش خاک 17

8- مبارزه با فرسایش آبی 18

9- مبارزه با فرسایش بادی 29

10- منابع و مراجع 37

1- مقدمه

فرسایش که به آلمانی Abtrag وبه فرانسه وانگلیسی Erosion گفته می‌‌شود، از کلمه لاتین Erodere گرفته شده وعبارت است از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین (انتقال یا حرکت آن از نقطه ای به نقطه دیگر در سطح زمین) توسط آب یا باد[1].

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می‌رود. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی‌شود، خاک ها به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می دهند.

فرسایش نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه خسارات زیاد و جبران ناپذیری را به جا می گذارد، بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها نیز زیانهای فراوانی را سبب می‌گردد. بنابر این نباید مساله حفاظت و حراست خاک را کوچک و کم اهمیت شمرد.

اگر استفاده خاک بر اساس شناسایی استعداد و قدرت تولیدی آن ومبتنی بر رعایت اصول صحیح و علمی باشد، خاک از بین نمی رود[2]. فقط در سایه حمایت پوشش نباتی(درختان یا سایر گیاهان) بوده که فرسایش خاک بسیار کند شده و تعادلی در تشکیل و فرسایش خاک ایجاد گردیده است.

این تعادل مساعد که تحت تاثیرشرایط طبیعی حکمروا شده بود،از زمانی که بشر زمین را به منظور تهیه محصول وبدست آوردن غذا و دیگر مایحتاج خود ،موردکشت و زرع قرار داد تا از آن به عنوان مرتع استفاده کرد، بر هم خورد و زمین ها در معرض فرسایش شدید و وسیع قرار گرفت .

بنابراین فرسایش قبل از آنکه مورد بهره برداری انسان قرارگیرد نیز اتفاق می‌افتاده(فرسایش طبیعی) ولی از وقتی‌که انسان در آن به کشت و زرع پرداخت باعث فرسایش بیش از حد(فرسایش سریع وشدید) خاک شده است.

2- اهمیت فرسایش

درست است که از خاک هایی که در نتیجه‌ فرسایش آبی شدید ازنقاط مرتفع‌تربه نقاط پست‌تر یا چاله‌ها وپشت سد‌ها منتقل می‌شود، باز زمین به وجود میآید واین گونه زمین‌ها اغلب امکان دارد زمین‌های رسوبی یا آبرفتی حاصلخیزی باشد(کما‌‌‌ اینکه زمین‌های حاصلخیز را در اکثر موارد همین زمین‌های رسوبی یا آبرفتی تشکیل می‌دهد) ولی از آنجا که مقدار زمینی‌که بر اثر رسوب و تجمع مواد بوجود می‌آید در مقابل سطح‌هایی‌که خاک آن فرسایش یافته است، ویران می‌شود، تا این رسوبات را بوجود آورد،آنقدر ناچیز و بی‌ارزش است،که به منظور جلوگیری از تخریب و زیان‌های بیشتر و همچنین حفظ تعادل طبیعت باید با اقدامات سریع وجدی تا آنجا که ممکن است مانع از فرسایش خاک شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره فرسایش و راههای مقابله با آن

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی

اختصاصی از یاری فایل رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

«تغییرات اجتماعی»

(موضوع تحقیق)

رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

استاد ارجمند : دکتر شریفی

تهیه و تنظیم : محمد بنکار

«اسفند 83»

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوی های نوین اطلاعات و ارتباطات

ICT(Information-Communication Technology تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینة فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراه‌های مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بی‌ملیتی و‌آمریکایی شدن سخن می گوید .

شاید بتوان مقدمة ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گستردة آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکة ماهواره‌ای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌ای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دستة اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیلة مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کرة جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانة امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029).

البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل می‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونة اقدامات کرة جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )

در کنار چنین خوش‌بینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی - نویسندة لیبراسیون - معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعة تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینة جانبی ندارد . قابل مبادله و استفادة عدة زیادی است . خواننده کتاب می تواند خارج از دسترس تبلیغات و چرخة کسب و کار ، ساعت ها را با کتاب سپری کند . کتاب استدلال خواهی و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند . در حالی که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلی، مصرف کننده را نیازمند دستگاهی جدیدتر می کند . روز به روز بر تعداد سی دی های انبار شدة او افزوده می شود . ضمن آنکه صنعت تلفن به خاطر کارکرد اینترنت ، هزینة بیشتری از او دریافت می کند .

البته لازولی تصدیق می کند که اینترنت علیرغم تمام این مخاطرات ، ابزاری فوق العاده برای ایجاد ارتباط است و در جای خود پیشرفتی قابل ملاحظه محسوب می شود و امکان گفت و گوی آزادانه را با تمام جهان فراهم می سازد . او در مورد پست الکترونیکی می گوید ، در جامعة اطلاعاتی نیز مثل سایر جوامع انسانی ، دلنشین ترین دیدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمی گیرد ، بلکه به طور غیرمترقبه و در جاده های فرعی روی می دهد . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly)

عده ای نگران نابرابری در سواد اطلاعاتی (Information Literacy) و سواد رقومی (Digital Literacy) در میان اعضای یک جامعه هستند (2000 ، Inoue). برخی نیز موضوع را وسیع تر یده از نابرابری میان کشورها سخن گفته و می گویند همانگونه که میان امکانات محله های فقیرنشین با ثروت‌مند نشین تفاوت مشهود است ، چنین تفاوتی در مورد جامعة اطلاعاتی نیز در حال شکل گیری است . (برلو ، 1997)

در جامعة ICT ، تمامی اطلاعات خصوصی افراد ، به صورتی نظم یافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداری خواهد شد . اگر اکنون تمامی سوابق امکانات تلفنی افراد حفظ می شود . به تدریج زمانی خواهد رسید که دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظیمی را دربارة تک تک اعضای تشکیل دهندة ملت در اختیار داشته باشند . ضمن آنکه هم اکنون نیز بخشی از این اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان برای فروش ضبط و به صورت پکیج های آماده عرضه می شود . (1993 ، Seshagiri)


دانلود با لینک مستقیم


رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژیکی

مقاله درباره آشنایی با رشته طراحی صنعتی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره آشنایی با رشته طراحی صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

آشنایی با رشته طراحی صنعتی

آیا باید محصولات زیبا در موزه ها و نمایشگاه ها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم که زیبایی در گوشه گوشه آن جلوه گر باشد؟

رشته طراحی صنعتی بر اساس دیدگاه دوم شکل گرفته است. البته نباید تصور کرد که رشته طراحی صنعتی فقط به زیبایی محصولات مورد استفاده بشر باید از لطافت، زیبایی و ظرافت هنر و همچنین فناوری و کارآیی علم بهره گرفت تا بتوان زندگی زیباتر و راحتتری داشت. یعنی طراحان صنعتی توسعه دهنده و تکامل بخش محصولاتی هستند که ما هر روزه از آنها استفاده می کنیم.

معرفی رشته طراحی صنعتی

اگر بخواهید یک روز زندگی خود را شرح دهید، در آغاز چه صحنه ای را توصیف خواهید کرد؟ زمانیکه با زنگ ساعت از خواب بیدار می شود یا هنگامی که صورت خود را در مقابل روشویی می شویید؟ آیا از لحظه صرف صبحانه سخن می گویید یا از زمانی که پیاده یا سواره به مدرسه می روید؟

می پرسید هدفم از طرح این سئوال ها چیست؟ می خواهم بگویم که هر یک از صحنه‌های فوق، بیانگر نقش مهم رشته طراحی صنعتی در زندگی روزمره ما است.

زیرا تولیداتی که ما روز مره با آنها سرو کار داریم از قبیل ساعت، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی و یا خودروها، یا با ایده طراحان صنعتی ساخته شده اند و یا طراحان صنعتی فعالیتی که بر طبق عوامل اقتصادی، فنی و زیبایی شناختی، محصولات، وسایل و یا سیستم هایی را که بعد از تولید وارد بازار خواهند شد، ابداع می کند. آقای لاهیجی مدرس طراحی صنعتی دانشگاه تهران در معرفی ایت رشته می گوید:

؛ رشته طراحی صنعتی به طراحی محصولات می پردازد. یعنی کلیه لوازم، تجهیزات و محصولات بسیار پیچیده مثل سیستم های کامپیوتری را طراحی می کندو به عبرات دیگر طراحی صنعتی تلاش می کند که سختی و خشونت صنعت را از آن بگیرد تا محصول صنعتی برای مشتری لطیف گردد و در این کار هم منافع کارفرما و هم استفاده کننده را در نظر می گیرد“

و آقای لاهیجی در ادامه می گوید:“ امروزه دیدگاههای جدیدی در زمینه طراحی صنعتی ارایه شده است. برای مثال می گویند که طراحی باید احساس مسؤولیت کند و محصولی را طراحی کند که به طبیعت ضرری نرساند. و قابل بازیافت باشد. این دیدگاه، طراحی صنعتی را کاری بسیار تخصصی می داند که نیاز به گذراندن دوره های خاص و تحربه کاری دارد.”

وی همچنین در مورد نحوه کار یک طراح صنعتی می گوید: “ یک طراح صنعتی در ابتدا یکی از مشکلات جامعه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نیازهای تولید کننده و مصرف کننده را در زمینه مورد نظر جمع آوری می کند و سپس بر اسا اطلاعات به دست آمده صورت مسأله خود را تهیه می کنئ و در نهایت با توجه به فرهنگ بومی، اقتصاد، روانشناسی، دیدگاه های هنری، روشهای تولید، تکنولوژی تولیذ، نوع مواد مورد استفاده و مسائل زیست محیطی، طرح محصولی جدید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره آشنایی با رشته طراحی صنعتی

دانلود انتقال داده در مخابرات سیار

اختصاصی از یاری فایل دانلود انتقال داده در مخابرات سیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

انتقال سیار داده‌ها با فن‌آوری ایرانی

محققان گروه پژوهشی مخابرات پژوهشگاه نیرو موفق به طراحی و ساخت مودم رادیویی باند فرکانس UHF شدند که امکان انتقال داده در حالت سیار و نیز بین نقاط زیادی را که در ماطق شهری پراکنده‌اند از جمله سیستم دیسپاچینگ شبکه های برق (توزیع و فوق توزیع)، قرائت خودکار کنتورهای برق ، آب و گاز از راه دور و میان شعبه های بانکی و دفاتر مسافرتی را فراهم می‌کند.

مهندس دولت جمشیدی، مدیر گروه مخابرات پژوهشگاه نیرو و مجری این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در مورد این طرح گفت: نیاز روز افزون به انتقال داده‌ها، اهمیت بسیار زیاد تجهیزاتی که این عملیات را انجام می‌دهند آشکار می‌کند که عمده‌ این وسایل مودم‌ها هستند که در این میان مودم‌های رادیویی برای انتقال داده از کانال‌های رادیویی استفاده می‌کنند.

وی در ادامه گفت: با توجه به مزایای فراوان سیستم‌های رادیویی برای انتقال دادن مثل هزینه کمتر، سهولت نصب و بهره‌برداری و همچنین کاربردهای فراوان آنها، پژوهشگاه نیرو از سال 1379 طراحی و ساخت مودم رادیویی در باند فرکانسی UHF را آغاز کرد و پس از تحقیقات و کوششهای فراوان مدل NRM400 را به عنوان مودم رادیویی باند فرکانس UHF با عملکرد نیمه دو طرفه و با نرخ داده ارسالی 9600 بیت بر ثانیه، به عنوان یک جایگزین مناسب برای محیط‌های مخابراتی کابلی که دارای قیمت بالایی هستند ارائه کرد.

وی در مورد ویژگی‌های این مودم گفت: این سیستم به صورت ویژه برای شبکه‌های تله متری و اسکادا و برای کاربردهای نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه طراحی شده است و بیشتر پارامترهای سیستم شامل محدوده فرکانس،‌ توان خروجی فرستنده و نرخ بیت ارسالی به صورت نرم افزاری قابل تنظیم می‌باشند و از این طریق می‌توان پارامترهای مودم رادیویی را متناسب با هر کاربردی، با توجه به مجوز فرکانس اخذ شده، فاصله بین فرستنده و گیرنده و شرایط جغرافیایی آنها و نرخ داده ارسالی مورد نظر به راحتی با نرم‌افزار و بدون نیاز به تغییر سخت افزاری تنظیم کرد.

مهندس جمشیدی در ادامه تصریح کرد: به دنبال انجام موفقیت آمیز تست های عملکردی، محیطی و تست راه دور بر روی محصول این پروژه، در سال 82 دانش فنی مودم رادیویی طراحی و ساخته شده در پژوهشگاه نیرو به شرکت سازگان ارتباط واگذار گردید. صنعتی کردن این سیستم با همکاری بین پژوهشگاه نیرو و شرکت سازگان ارتباط صورت پذیرفت و تمام آزمونهای نوعی بر روی سیستم نهایی به مدل SEM400 مطابق با استاندارد ETS 300-113 در آزمایشگاه مرجع توانیر با موفقیت انجام و گواهی کیفیت کالا توسط شورای ارزیابی توانیر برای این محصول صادر شد.

وی گفت: از جمله ویژگی‌های این مودم، انعطاف‌پذیری بالا به دلیل مجهز بودن به میکرو پروسسور، قابلیت تنظیم فرکانس کار، توان خروجی فرستنده و نرخ بیت ارسالی سیستم به صورت نرم‌افزاری، بازخوانی وتنظیم پارامترهای سیستم، تست لینک رادیویی و ارسال و دریافت داده با استفاده از هر نرم‌افزار استاندارد پورت سریال، مجهز بودن به کدینگ تشخیص خطا (CRC-16 ) و تصحیح خطا (FEC)، فعال شدن خودکار فرستنده با ورود داده (DOX) و دارا بودن قابلیت‌های Bit Scrambling و Packet Interleaving است.

دکتر جمشیدی در ادامه با اشاره به تائیدیه‌های مختلف صادر شده برای محصول در تبیین کاربردهای آن به ایسنا گفت: از کاربردهای این مودم انتقال داده میان تعداد زیادی از نقاط است که در مناطق شهری پراکنده‌اند از جمله سیستم دیپاچینگ شبکه‌های برق (توزیع و فوق توزیع)، قرائت خودکار کنتورها از راه دور، انتقال داده میان شعبه‌های بانکی و دفاتر مسافرتی. از دیگر کاربردهای این تجهیزات انتقال داده میان نقاطی که دسترسی به خطوط رایج مخابراتی ندارند یا استفاده از خطوط کابلی پر هزینه می‌باشد، انتقال داده در حالت سیار، مانیتورینگ شبکه‌های هشدار دهنده برای مواردی مثل سیل، آتش‌سوزی و دخول بدون اجازه و نیز سیستم‌های تله‌متری برای شبکه‌های برق،‌ منابع و لوله‌های گاز و نفت، تجهیزات مربوط به مدیریت منابع آب و فاضلاب، راه‌آهن، معدن، صنعت و کشاورزی و هر محلی که نیاز به اطلاع داشتن این وضعیت شبکه، کنترل سیستم، جمع‌آوری اطلاعات، تشخیص شرایط خطا و محل آن وجود دارد و عملیات کنترل یا تصحیح از راه دور انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: خط تولید مودم رادیویی در شرکت سازگان ارتباط راه اندازی شده و پژوهشگاه نیرو از طریق تست نمونه بر کیفیت محصولات تولیدی نظارت دارد. در حال حاضر شرکت سازگان ارتباط به منظور پیاده سازی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود انتقال داده در مخابرات سیار

دانلود ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی 48 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

ملاقات با مشتری

مقدمه

قبل از طراحی یک پروژه مسکونی طراح باید چند کار مقدماتی را انجام دهد که هر کدام شامل جمع آوری سازماندهی و ارزیابی اطلاعاتی است که اساس مراحل بعدی طراحی را تشکیل می دهند. ملاقات و گفتگو با مشتریان معمولا اولین کار در مرحله تحقیق و آماده سازی بوده که در این فصل به تفصیل پیرامون آن بحث می نماییم.

دیگر اعمال مقدماتی بیشتر مربوط به خود محل بوده و عبارتند از :

بدست آوردن ابعاد و اندازه های مکان مورد نظر

؟؟؟؟؟ bare sheet و نقشه پایه با مقیاس مشخص

ارزیابی و تحلیل مکان و بالاخره

نوشتن برنامه طرح که جملگی در فصول 6 و 7 ارائه خواهد شد.

ملاقات و گفتگو با مشتریان گام مهمی است چون زمینه تضمین مراحل طراحی را فراهم می کند. در این جاست که طراح با اطلاعات لازم در مورد خواسته ها و نیازهای مشتریان در مورد مکان طراحی آشنا می شود. چنانچه این ملاقاتها به درستی انجام شود نحوه تعامل بین طراح و مشتریان را در اداه مراحل طراحی مشخص خواهد شد. برخورد صادقانه و شفاف هر یک از دوطرف جهت اعتماد سازی و احترام متقابل بین آنها بسیار مهم است. در این فصل راهکارهای شروع مثبت و سازنده پروژه که شامل آگاهی در مورد طراح اولین تماس با مشتری ملاقات با مشتریها و تنظیم یک پیش طرح حاوی خدمات طراحی است، ارائه می گردد. تمام این موضوعات و اعمال اساس تعامل حرفه ای و لذت بخش بین طراح و مشتریان می باشد.

آشنایی با طراح

راههای احتمالی زیادی برای آشنایی ابتدایی مشتریان با طراح وجود دارند که معمولا با کسب آگاهی اولیه پیرامون طراحی و اطلاعات شغلی اساسی در مورد طراحی (حقیقی) و یا شرکت طراحی (حقوقی) مربوطه شروع می شود. این فرآیند آشنایی باید آنقدر برای مشتری بالقوه آسان و جالب توجه باشد تا وی را وادار به پیگیری از طریق تلفن یا حضور در دفتر کار طراح بنماید. مشتریان از راههای مختلفی می توانند با شرکت طراحی آشنا شوند که اهم آنها عبارتند از: تبلیغات، بروشور، وب سایت، تابلوی محل کار و بالاخره تبلیغ کلامی. از این رو طراحی باید از راههای مختلف جهت ارتباط با مشتریان استفاده نماید به گونه ای که نگاه و فکر آنها را جهت پیگیری خدمات طراحی جلب نماید. تبلیغات مالکین منازل می توانند از طریق تبلیغات موجود در روزنامه ها، مجلات محلی یا برنامه های رویدادهای ورزشی یا موسیقی یا از طرق تلویزیون و رادیوی محلی بایک شرکت طراحی آشنا شوند.

اندازه و محتوای این گونه تبلیغات کوتاه و مختصر بوده به طوری که با چند کلمه و تصویر جذاب توجه مشتری را به خود جلب می نمایند. باید این تصاویر تبلیغاتی خیلی جالب باشند چون اولین چیزی هست که نگاه مشتری به آن افتاده و دیگر اینکه آنها می توانند تا حد زیادی بیانگر احساس و سبک کار طراح باشند. در هر موقع ممکن؛ بهتر است یک طراح گرافیک حرفه ای یا شرکت تولیدی را برای تولید یک آگهی مناسب برای این منظور استخدام نمود. آگهی و تبلیغات علیرغم پر هزینه بودن آن در بعضی موارد توانایی جلب نگاه مشتریان زیادی را دارد.

بروشور: دفترچه یا جزوه ای است که حاوی اطلاعات مهم یا تبلیغاتی در مورد چیزی است و ؟؟؟؟ مفیدی برای شرکتهای طراحی است که می تواند از طریق پست یا تحویل مستقیم به مشتریان در اختیار آنها قرار گیرد. در این دفترچه علاوه بر درج اطلاعات مهم تبلیغاتی فلسفه طراحی، فرآیندی و تعرفه هزینه های مربوطه نیز درج می گردد تصویر 1-5 البته ظاهر و طرح بندی بروشور در برقراری ارتباطی موثر و ایجاد انگیزه در مشتری بسیار مهم می باشد.

وب سایت: در عصر الکترونیک شبکه اطلاعاتی اینترنتی لازم شغلی بدل شده است هر وب سایتی در اصل یک نسخه دیجیتالی از یک بروشور است.

با:

از مزایای اضافی وب سایت به روز بودن و پیوند های متعدد هر سایت و در نتیجه امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر را نام برد.

تصویر 1-5 نمونه ای از بروشور یک شرکت

تابلوی محل کار: روش موثر جهت جلب مشتریان نصب تابلوهای کوچک و در عین حال جذاب در محل کار است.

تبلیغ کلامی: در نهایت یکی از بهترین راههای اطلاع رسانی و آشنایی مشتریان با حرفه طراحی و یا هر حرفه دیگر شنیدن تجربیات مشتریان قبلی و کسانی است که با طراح به نوعی برخورد داشته یا کار کرده اند. شاید بهترین شکل آگهی رسانی داشتن مشتریان قبلی باشد که ؟؟؟؟؟ مثبت کارتان را به دوستان یا آشنایان خود بازگو می نمایند. بنابرانی کامل کردن کیفیت کار و حفظ روابط مستمر با مشتریان سابق برای یک طراح بسیار مهم است. ملاقات طی تعطیلات سالانه یا ارسال جدید ترین کارها برای مشتریان سابق می تواند آنها را در جریان وضعیت شغل حرفه ای قرار داده و احساس نمایند که هنوز برای شما ارزش دارند.

تصویر 2-5 شبکه اینترنت بهترین مکان برای ارتباط با عامه مردم است.

اطلاعات بدست آمده

روشهای قبلی ارتباطی با مردم از جمله راههای انتخابی آگاهی رسانی مشتریان در مورد طراح یا شرکت طراحی است. با این اشکال متنوع ارتباطی و نیز با تهیه اطلاعات اساسی در مورد طرح یا شرک طراحی همچون خدمات قابل دسترس علت و فلسفه طراحی فرآیند طراحی و تعرفه هزینه های می تون علاقه و انگیزه مشتریان بالقوه را بر انگیخت میزان معرفی و ارائه این اطلاعات تا حد زیادی بسته به وسایل ارتباطی مورد استفاده مخاطب مورد نظر زمان و مکان قابل استفاده و در نهایت مقدار بودجه تخصیص یافته تغیر می نماید. آگهی و تابلوی محل کار کمترین و بروشور و وب سایت ها بیشترین فرصت را جهت اطلاع رسانی در اختیار طراح یا شخصی که می خواهد کارش را به بازار معرفی نماید قرار می دهند.

خدمات قابل دسترس: آگهی، بروشور، وب سایت، تماماً بایستی نوع و نحوهخ دمات ارائه شده توسط شرکت طراحی یا طراح را به اطلاع مشتریان بلقوه برساند. اهم این اطلاعات عبارتند از: طراحی، ساخت که در ارتباط با سازه هایی چون تارس، دک و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی 48 ص
1 2 3 4 5 ... 69 >>