یاری فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین. doc


پروژه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

 

چکیده:

با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزار ها و روش های آموزش نیز دچار تحول شدند. تحول این ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در بازه زمانی که خودش مشخص می کند مشغول یادگیری شود. با پیشرفت تکنولوژی و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه استفاده از تکنولوژی، استفاده از ابزار های جدید تر برای انتقال دانش مطرح شد. با به وجود آمدن و گسترش اینترنت این پدیده جدی تر دنبال شد و ابزار ها و روش ها و استاندارد هایی برای آموزش الکترونیک مطرح شد و هر روز اصلاحات جدیدتری در این زمینه انجام می شود. در واقع می شود گفت آموزش الکترونیکی استفاده از ابزار های انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی است

مقدمه:

امروزه بسیاری از موسسات آموزشی که به صورت مجازی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند علاوه بر ارائه مطالب در هنگام استفاده کاربران ، برای آن ها آزمون های میان دوره ای و آزمایشاتی را نیز قرار می دهند. تهیه و ساخت آزمون ها و امتحانات تحت وب به کمک زبان های برنامه نویسی وب و توسط برنامه نویسان حرفه ای صورت می گیرد. ایجاد سوالات چند گزینه ای ، پاسخگویی تشریحی ، تست های چند جوابی و... از مواردی می باشند که در این گونه امتحانات مجازی مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از افرادی که قصد برگزاری این گونه دوره ها را به هر دلیلی ، دارند و نمی خواهند هزینه های زیادی را صرف کنند.

مدیریت سیستم با استفاده از سوالات موجود در بانک سوالات و یا با درج سوالات جدید تعدادی سوال را برای پاسخگویی گروه خاصی از شرکت کنندگان انتخاب می کند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل یکم-معرفی کنترل های وب و نحوه استفاده از آنها در ASP

انتخاب Layout

Grid Layout

Flow Layout

انتخاب کنترل صحیح

کار با متن

کار با جداول و لیست ها

اضافه کردن آیتم ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی

اضافه کردن آیتم ها به لیست یا جداول در زمان اجرای برنامه

دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست

نحوهData Binding ساده در کنترل لیست ها

اضافه کردن آیتم ها به DataGrid,DataList , Repeater Control

انجام دستوات

دریافت مقادیر از کاربر

نمایش گرافیک و تبلیغات

کنترل های گروهی

کار با تاریخ

فصل دوم بررسی و تعیین اعتبار داده های وارد شده از طرف کاربر

2-1- ارزیابی داده های ورودی کاربر

2-2- ترکیب کنترل های تعیین اعتبار

2-3- Cansel کردن تعیین اعتبار داده

2-4- تعیین اعتبار سفارشی

2-5- موارد تکمیلی کنترل های وب

2-5-1- طریقه حرکت بین صفحات مختلف در ASP.NET

2-5-2- استفاده از HyperLink و Redirection

2-5-3- استفاده از متد Transfer

2-5-4- استفاده از متد Execute

2-6- نمایش در یک صفحه مرورگر جدید

فصل سوم – توضیحات پروژه

3-1- معرفی معماری سه لایه

3-2- ایجاد متدهای insert, update, delete به صورت سفارشی

3-2-1- افزودن پروسیژر به DataSet و ایجاد TableAdapter

3-2-2- استفاده از TeacherCourseTableAdapter

3-3- طراحی لایه ی ارائه

3-3-1- صفحه اصلی

3-3-2- صفحه ثبت استاد جدید

3-3-3- صفحه نمایش لیست اساتید

3-3-4- صفحه ثبت درس جدید

3-3-5- صفحه ثبت دانشجو در کلاس

3-3-6- صفحه لیست انشجویان هر کلاس

3-3-7- صفحه ثبت آزمون جدید

3-3-8- صفحه آرشیو سوالات

3-3-9- صفحه تنظیم سولات آزمون

3-3-10- صفحه ثبت نمرات نهایی دانشجو

3-3-11- صفحه کارنامه دانشجو

3-3-12- صفحه ثبت اعتراض توسط دانشجو

3-3-13- صفحه مشاهده اعتراض دانشجویان

3-3-14- صفحه لیست اعتراضات

3-3-15- صفحه ارزیابی ملکرد استاد

3-3-16- صفحه نتایج نظرسنجی

3-3-17- صفحه آپلود مقالات

3-3-18- صفحه ورود مسئول آموزش

3-3-19- تغییر رمز عبور Admin

3-4- DATA BASE

فصل چهارم-نتیجه گیری

 

فهرست شکل ها:

شکل 1-1- انتخابLayOut نهایی فرم وب

شکل 1- 2- استفاده از گزینه Items و سپس Collection Editor برای اضافه کردن آیتم ها در زمان اجرا

شکل 1- 3- نمایی از Collection Editor یک ListBox

شکل 1-4- تصویر مربوط به مثال اول

شکل 1-5- انتخاب گزینه DataBinding کنترل DropDownList

شکل 1-6- نحوه تعریف آرایه arrData به صورت منبع داده ای

شکل 1-7- انتخاب Proper Builder مربوط به Data Grid

شکل 1-8- اضافه کردن دو ستون Template به دیتا گرید

شکل 1-9- انتخاب منبع داده برای دیتا گرید

شکل 1-10- انتخاب Cloumns[0] دیتا گرید برای ویرایش در سمت جپ

شکل 1-11- قرار دادن یک Text Box ب روی Columns[0] در دیتا گرید

شکل 1-12- انتخاب نوع Binding برای کنترل دیتا گرید

شکل 1-13- قرار دادن یک دکمه در Columns[1] دیتا گرید

شکل 1-14- شکا نهایی گرید پس از اتمام کار ویرایش

شکل 1-15- نمونهای از اجرای برنامه 4

شکل 1-16- اضافه کردن سه آیتم دلخواه به کنترل Radio Button List

شکل 1-17- تصویر نهایی فرم مثال 5

شکل 2-1- صفحه ادیتور مربوط به کنترل Regular Experssion Validator

شکل 2-2- نمای ابتدایی مثال اول

شکل 2-3- قراردادن نترل های تعیین اعتبار روی فرم وب

شکل 2-4- تنظیم کردن خاصیت Control To Validate کنترل Required Fieid Validator

شکل 2-5- تنظیم خواص کنترل Range Validator

شکل 2-6- نمای فرم پس از تنظیم خاصیت Error Massage کنترل های تعیین اعتبار داده ها

شکل 2-7- تعیین نوع داده ی ورودی کنترل Validator Range

شکل 2-8- تصویری از مثال دوم در حالت طراحی

شکل 2-9- فرم وب مثال سوم در حالت طراحی

شکل 2-10- نحوه اضافه کردن یک رخداد به کنترل Custom Validator

شکل 3-1- چگونگی ارتباط لایه دستیابی به داده ها و پایگاه داده

شکل 3-2- انتخاب پایگاه داده مورد نظر

شکل 3-3- پیکر بندی TableAdapter

شکل 3-4- ویزاردمربوط به Table adapter

شکل 3-5- تنظیم متد Update

شکل 3-6- انتخاب نام برای متد

شکل 3-7- تایید صحت عملیات پیکر بندی Table Adapter

شکل3-8- شمایی از معماری سه لایه

شکل 3-9- انتخاب پروسیژر

شکل 3-10- انتخاب پروسیژر TeacherCourse

شکل 3-11- TableAdapter با نام TeacherCourse

شکل 3-12- صفحه اصلی

شکل 3-13- ثبت استاد جدید

شکل 3-14- انتخاب ObjectDataSourse بعنوان رابط دیتا بیس

شکل 3-15- نمایش لیست اساتید

شکل 3-16- صفحه ثبت درس جدید

شکل 3-17- بایند کردن GridView به ObjectDataSourse

شکل 3-18- بایند کردن Formview به ObjectDataSource1

شکل 3-19- ثبت دانشجو در کلاس

شکل 3-20- نمایش لیست دانشجویان کلاس

شکل 3-21- ثبت آزمون جدید

شکل 3-22- نمایش آرشیو سوالات

شکل 3-23- تنظیم سولات آزمون

شکل 3-24- مشاهده و ویرایش نمرات نهایی

شکل 3-25- بایند کردن GridView به ObjectDataSource_FinalResult

شکل 3-26- انتخاب متدSelect

شکل 3-27- نمایش کارنامه

شکل 3-28- صفحه ثبت اعتراض

شکل 3-29- انتخاب متد Selecte Protestlist

شکل 3-30- مشاهده لیست اعتراضات

شکل 3-31- نمایش ارزیابی استاد

شکل 3-32- مشاهده نتایج نظر سنجی

شکل 3-33- نمایش آپ لود مقالات

شکل 3-34- نمایش لسیت مقالات

شکل 3-35- صفحه ورود مسئول آموزش

شکل 3-36- تغییر رمز عبور Admin

 

فهرست جداول:

جدول 1-1- مقایسه کنترل های سرور وب و کنترل های TML

جدول 1-2- مقایسه عملکرد کنترل های وب و کنترل های HTML

جدول 1-3- خواص مهم کنترل TextBox

جدول 1-4- کنترل های لیست و جدول ASP.NET

جدول 1-5- تگ های تعریف شده برای AdRotato

جدول 2-1- کنترل های تعیین اعتبار درASP.NET

جدول 2-2- حرکت بین صفحات در ASP.NET

جدول 3-4-1- جدول استاد

جدول 3-4-2- جدول دانشجو

جدول 3-4-3- جدول دروس

جدول 3-4-4- جدول آزمون

جدول 3-4-5- جدول سوالات

جدول 3-4-6- جدول مقالات

جدول 3-4-7- جدول دروس ارایه شده استاد

جدول 3-4-8- جدول دروس اخذ شده دانشجو

جدول 3-4-9- جدول پیشنهادات

جدول 3-4-10- جدول Admin

 

منابع ومأخذ:

ای بوک آموزشی ASP وحید نصیری.

ای بوک آموزشی C# وحید هاشمیان.

شاه‌سمندی، پرستو «داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری» (1384)، مجله تدبیر شماره 156.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین. doc
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.