یاری فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

پروژه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال. doc


پروژه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

 

چکیده:

پایگاه‌های دادة فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به کدنویسی، سیستم قادر به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد. تعریف قوانین ساده‌ترین نوع بیان محدودیت‌ها بوده که برای متخصص های محیط نیز قابل درک می‌باشد. اما در بیان تجربیات اغلب از کلمات فازی استفاده می‌شود که ترجمه آن‌ها به مقادیر دقیق منجر به کاهش ارزش معنایی دانش می‌شود. فازی‌سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک‌تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد. این امر کمک می‌کند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینکه تغییرات نیز با کمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال می‌شود.

اولین گروه فازی‌سازی گرداننده پایگاه‌های دادة فعال ولسکی و بوعزیز و همکارانشان بودند که به فازی نمودن رویداد، شرط و واکنش در تعریف قوانین پرداخته‌اند و طی چند مقاله نتایج آن را ارائه نمودند[2, 3, 5, 7, 8, 9, 10]، این گروه در پروژه Tempo به پیاده‌سازی فازی این سه بخش پرداخته‌اند.

گروه دومی که در این زمینه فعالیت نموده است گروه آقایان یوسل سایجین و اوزگور اولوسوی میجباشد که در دو مقاله به جنبه کاربرد تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال سیار پرداخته اند[4, 6].

فازی نمودن پایگاه‌های دادة فعال با هدف کاربردی‌تر نمودن پایگاه‌های داده مطرح شد. این پایان‌نامه ضمن اصلاح تریگر های فازی معرفی شده توسط گروه اول با ایجاد تغییراتی در آنها از تریگر های فازی جهت عمل رونوشت برداری فازی استفاده می کند.

در ادامة این پایان‌نامه یک معماری ساده از موتور رونوشت برداری فازی در پایگاه دادة فعال ارائه می‌شود و در پایان با یک نمونة پیاده‌سازی شده از موتور رونوشت برداری فازی موارد پیشنهادی ارزیابی می‌گردد.

 

مقدمه:

با ایجاد سیستم‌های مدیریت پایگاه داده عمده مشکلات ساختار، پشتیبانی و مدیریت داده‌های حجیم در سیستم‌های فایلی برطرف شد اما توجهی به جنبه‌های رفتاری پایگاه داده نشد. به این معنا که با استفاده از قیود جامعیت شاید بتوان از منفی شدن مبلغ حقوق کارمندان جلوگیری نمود اما نمی‌توان مانع از بیشتر شدن حقوق آن‌ها از مدیرانشان شد. در چنین مواردی کاربران پایگاه داده با اجرای یک پرس و جو موارد نقض محدودیت‌هایی از این قبیل را پیدا نموده و خود اقدام به اصلاح آن‌ها می‌نمایند.

مواردی این چنین و نیز گزارشات مدیریتی در آغاز ماه از جمله کارهای مشخص و دارای ضابطه‌ای می‌باشند که انجام آن‌ها تکراری و قابل تفویض به سیستم است.

کاربران غیرمجاز با استفاده از یک سری گزارشات، غیرمستقیم به اطلاعات کلیدی دست یافته و اقدام به تغییر آن‌ها می‌نمایند. پیدا نمودن چنین تغییراتی که معمولاً بعد از گزارشات اتفاق می‌افتند، به راحتی امکان‌پذیر نیست. همانطور که مشاهده می‌شود در یک پایگاه داده معمولی ردیابی رویدادهایی که در سیستم اتفاق افتاده‌اند (رخدادها) نیز ممکن نبوده و نیاز به یک سیستم با پشتیبانی جنبه‌های رفتاری می‌باشد.

یک پایگاه داده فعال نظیر Oracle قادر به تشخیص رویدادهای نظیر اضافه، حذف و تغییر مقادیر در پایگاه داده می‌باشند. به عبارت دیگر این سیستم‌ها با ایجاد تغییر در یک قلم داده عکس‌العمل نشان می‌دهند.

پایگاه دادة فعال با افزودن قوانین به پایگاه‌های داده امکان تعامل (کنش و واکنش) بین سیستم و پایگاه داده را ایجاد نمود. این نوع پایگاه داده دارای دو بخش مدیریت داده و مدیریت قوانین می‌باشد. بخش مدیریت داده مسئول حفظ خواص پایگاه داده در سیستم‌های کاربردی بوده و بخش دوم با مدیریت قوانین مسئول واکنش به رویدادهای سیستم می‌باشد. در این نوع پایگاه داده طراحان سیستم قادرند با تعریف قوانین که نزدیکترین بیان به زبان طبیعی می‌باشد، سیستم را وادار به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم نمایند [13].

پایگاه داده فعال با استفاده از قوانین قادر به «پشتیبانی گسترده‌تر قیود جامعیت و سازگاری داده‌ها، واکنش در مقابل رخدادهای سیستم کاربردی، عدم اجرای تقاضاهای مشکوک، ردیابی رویدادها، گزارشات ماهانه و...» می‌باشد.

همانطور که گفته شد آن‌چه که به طور معمول باعث می‌شود یک پایگاه داده را فعال بدانیم، عکس‌العمل سیستم در مقابل وضعیت‌هایی است که در پایگاه داده و یا حتی خارج از آن به وجود می‌آید. این وضعیت‌ها می‌تواند شامل یک حذف غیرمجاز و یا تغییر وضعیت پایگاه داده باشد. باید توجه داشت که داشتن تعامل برای یک پایگاه داده لازم اما کافی نیست. بسیاری از سیستم‌های پایگاه داده بدون رعایت اصول پایه‌ای که در زیر به آن اشاره می‌شود به طور عام پایگاه دادة فعال نامیده شوند [14].

اینگونه سیستم‌ها باید یک پایگاه داده باشند، یعنی در صورتی که کاربر فراموش کرد، سیستم مورد نظر پایگاه دادة فعال است بتواند از آن به عنوان یک پایگاه داده معمولی استفاده نماید (در صورت لزوم بتوان به عنوان یک پایگاه دادة معمولی از آن استفاده نمود).

در اینگونه سیستم‌ها باید امکان تعریف و مدیریت قوانین وجود داشته باشد. این قوانین در پایگاه داده فعال دارای سه جزء رویداد ، شرط و واکنش می‌باشند.

 

فهرست مطالب:

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده

فصل اول: کلیات

مقدمه

مروری بر فصول پایان‌نامه

فصل دوم: پایگاه داده فعال

2-1 مدیریت داده

2-2 مدیریت قوانین

2-2-1 تعریف قانون

2-2-1-1 رویداد

2-2-1-2 شرط

2-2-1-3 واکنش

2-2-2 مدل اجرایی

2-2-2-1 اولویت اجرایی در قوانین

2-2-2-2 معماری پایگاه دادة فعال

2-2-2-3 آشکارساز رویداد

2-2-2-4 ارزیابی شرط

2-2-2-5 زمانبندی

2-2-2-6 اجرا

2-3 نمونه‌های پیاده‌سازی شده

2-3-1 Starburst

2-3-2 Ariel

2-3-3 NAOS

2-4 نتیجه 25

فصل سوم: مفاهیم فازی

3-1 مجموعه‌های فازی

3-2 عملگرهای فازی

3-3 استنتاج فازی

3-4 ابهام‌زدایی

نتیجه

فصل چهارم: پایگاه دادة فعال فازی

تعریف فازی قوانین

رویداد فازی

4-1-1-1 رویدادهای مرکب

4-1-1-2 انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب

شرط فازی

واکنش فازی

تعیین فازی موقعیت زمانبندی

معماری و مدل اجرایی قوانین

آشکارساز رویداد

بررسی شرط

اجرا

زمانبندی

نتیجه

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی

5-1 رونوشت برداری

5-1-1 رونوشت برداری همگام

5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام

5-1-3 ماشین پایه رونوشت برداری داده

5-1-4 مقایسه دو روش همگام و ناهمگام

5-2 رونوشت برداری فازی

5-2-1 استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری

5-3 کمیت سنج های فازی

5-3-1 روش محاسبه کمیت سنج های فازی

5-3-2 کمیت سنج عمومی

5-3-3 کمیت سنج جزئی

5-3-4 کمیت سنج جزئی توسعه یافته

5-4 روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی

5-5 معماری ماشین رونوشت بردار فازی

5-6 مثال

5-7 کارایی

5-7-1 ترافیک در رونوشت برداری مشتاق

5-7-2 ترافیک در رونوشت برداری تنبل

5-7-3 ترافیک در رونوشت برداری فازی

5-7-4 مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل

5-8 جمع بندی

فصل ششم: پیاده سازی

6-1 Fuzzy SQL Server

6-2 عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server

6-3 شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی

6-4 اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی

6-5 جداول سیستمی مورد نیاز

6-6 مثال 89

6-7 کارهای آتی

مراجع و منابع

 

منابع ومأخذ:

Saygin, Ö. Ulusoy, Automated Construction of Fuzzy Event Sets and its Application to Active Databases, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol.9, no.3, 2001.

Antoni Wolski, Jorma Kuha, Tapio Luukkanen, Antti Pesonen. Design of RapidBase an Active Measurement Database System. Proceedings of the International Database Engineering & Applications Symposium, Japan ,IEEE Computer Society Press, 2000.

Antti Pesonen, Antoni Wolski. Quantified and Temporal Fuzzy Reasoning for Active Monitoring in RapidBase. Symposium on Tool Environments and Development Methods for Intelligent Systems, 2000.

Yücel Saygin, Özgür Ulusoy, Adnan Yazici. Dealing With Fuzziness In Active Mobile Database Systems. Information Sciences—Informatics and Computer Science: An International Journal, Volume 120 , Issue 1-4, Pages: 23 – 44, November 1999.

Wolski and T. Bouaziz. Fuzzy Triggers: Incorporating Imprecise Reasoning into Active Databases. In Proceedings of the 14th International Conference on Data Engineering, pages 108--115. IEEE Computer Society Press, 1998.

Saygin and O. Ulusoy, "Involving fuzzy concepts in active mobile databases," in Proceedings of the 9th International Conference and Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA'98). Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag, 1998.

Bouaziz and A. Wolski. Applying Fuzzy Events to Approximate Reasoning in Active Databases. In Proc. Sixth IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Barcelona, Catalonia, Spain, July 1997.

Bouaziz T. Karvonen J. Pesonen A. and Wolski A. Design and Implementation of TEMPO Fuzzy Triggers. Proc. Eighth Int'l conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA'97), Sept. 1-5, 1997.

Bouaziz T. and Wolski A. Incorporating Fuzzy Inference into Database Triggers. Research Report No TTE1-2-96, VTT Information Technology, 15 Espoo, Finland, November 1996.

Wolski, J. Karvonen, A. Puolakka. The RAPID Case Study: Requirements for and the Design of a Fast-response Database System. Proceedings of the First Workshop on real-Time Databases RTDB'96, Newport Beach, CA, USA, 1996.

Highleyman, W. H., Holenstein, P. J., Holenstein, B. D., Chapter 3, Asynchronous Replication, Breaking the Availability Barrier: Survivable Systems for Enterprise Computing, AuthorHouse; 2004.

N. Gray, P. Helland, P. O’Neil, and D. Shasha. The dangers of replication and a solution. In Proceedings of the 1996 International Conference on Management of Data, pages 173–182, Montreal, Canada, ACM-SIGMOD, June 1996.

widom jenifer, Ceri Stefan, margan Kaufmann publishing , Sun Francisco California active database Systems: Triggers and Advances database processing. 1996.

Klaus R. Dittrich , Stella Gatziu , Andreas Geppert , The Active Databases Management System Manifesto: A Rulebase of ADBMS Features. LNCS 1985-1995. pp:3-17.

Dayal U. Buchmann A. McCarthy D.Rules ara objects too: Aknowledge model for an active object oriented database System In Proceedings of the second International Workshop on OODB , LNCS 334. K. Dittrich. Ed. Springer. pp: 129-143.

Gatziu S. Geppert A. Ditrrich K. integrating active concepts into an active object oriented database system. In proceeding of the third workshop on database programing languages. p kanellakis ed. Morgan – Kaufmann. san mateo. CA. 1991. pp: 23-31.

Widom Jenifer. The Starburst Active Database Rule System. Knowledge and Data engineering IEEE. Transaction on Published Aug 1996.. pp:583-595.

Hanson Eric N. The Design and Implementation of The Ariel Acive DB Rule System. Knowledge and data engineering IEEE. 1996 pp: 157-172.

paton Norman, Diaz Oscar. Active database systems, ACM, 1999, pp: 63-103.

Zimmer D.. Unland R., On the Semantics of Complex Events in Active DataBase Management System, Data engineering, 15 the international Conference on published 199, pp:392-399.

Geppert Andreas, markus kradolfer, D. Tombros, Realization of Cooperative Agents Using an Active Object – Oriented Database Management System, LNCS 985:Rules in database System, 1995, pp: 327-341.

Yang Shuang, Sharma chakravarthy, formal semantics of composite events for distributed environments, Data Engineering IEEE, 15 th International conference 1999,pp:400-407.

zimmermann j.,H. Branding, A.p.Buchmann, Desing and Implementation and Management of

Baralis Elena.j widom, using delta relations Optimize Condition Evaluati.

Coliet C., Coupaye t., svenene T., Naos: efficient and modular reactive capabilities in an object oriented data base syste. In proceeding of the twentieth VLDB conference.j.bocca,M. jake Ed. Morgan kaufman, mateo, 1994.pp:132-143

Durkin jehn, Expert system Design and Development. 1994


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تریگر های فازی در پایگاه داده فعال. doc
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.