یاری فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده


دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده

دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده

ساختار داده

 نام : دفتر روزنامه

 • نام مستعار :
 • توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد .
 • ترکیب : شماره سند

 + تاریخ { روز + ماه }

+ شماره کل

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ منقول از صفحه

.+ نقل به صفحه

1- ساختار داده

1- نام : دفتر کل

2- نام مستعار :

3- توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر   فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد .

 4- ترکیب :       حساب

                        + شماره روزنامه

+ تاریخ { روز + ماه }

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ باقیمانده

 • ساختار داده
 • نام : دفتر معین
 • نام مستعار :
 • توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جزء سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد .
 • ترکیب :         سند

                        + شماره سند

+ تاریخ { روز + ماه }

+ شرح

+ بدهکار

+ بستانکار

+ تشخیص

+ باقیمانده

 • ساختار داده

1- نام : اجازه پرداخت

2- نام مستعار :

3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک

4- ترکیب :       تاریخ

                        + مبلغ { حروف + عدد }

                        + در وجه

                        + پرداخت = 5 { شرح + مبلغ + مبلغ کل }

                        + جمع مبلغ

                        + کسر می شود پایت

                        + چک شماره

                        + عهد حساب جاری

                        + بانک

 • ساختار داده
 • نام : رسید دریافت وجه
 • نام مستعار
 • توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد
 • ترکیب :   تاریخ

+ مبلغ کل

+ شماره

+ جاری

+ بانک

+ شعبه

+ سر رسید

+ بایت

+ از { آقا / خانم / شرکت }

+ بدهکار حساب

+ بستانکار حساب

+/* توضیحات */

 • ساختار داده :
 • نام : کارت حسابداری انبار
 • نام مستعار :
 • توضیح : شامل مقدار مبلغ اول دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره می باشد که از نظر مقدار موجودی کاردکس انبار را نیز کنترل می کند .
 • ترکیب :      

نام کالا

+ واحد شمارش

+ عدد

+ تاریخ

+ شماره ] وارده / صادره [

+ وارده = { مقدار + نرخ + قیمت }

+ صادره = } مقدار + نرخ + قیمت }

+ موجودی = { مقدار + نرخ + قیمت }


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه حسابداری مقطع کارشناسی با موضوع ساختار داده
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.